ولنتاین مبارک


 همه چیز را بخاطر تو دوست دارم من غم را در سکوت ،سکوت را در شب،شب را در بستر ،بستر را برای اندیشیدن به تو دوست میدارم من عشق را در امید ،امید را در تو ،تو را در دل، دل را در موقع تپیدن به خاطر تو دوست دارم ای دوست من خزان را به خاطر رنگش، و بهار را به خاطر شکوفه هایش و خدایی که دل را برای تپش ،تپش را در پاسخ ،پاسخ را در چشمان قشنگ تو برای عصیان زندگی آفرید دوستدارم

/ 5 نظر / 23 بازدید
الهام

ممنون ازینکه با دقت خوندی........

الهام

یه برنامه بذارید ببینیمتون.............. ای بابا

زهرا

بیهوده از دیگران انتظار محبت نداشته باشید این محبت را شما باید در دل دیگران ایجاد کنید [قلب][قلب] ( محمد حجازی) این یکی از رهنمون های کتابی است که از تو گلم هدیه گرفتم .[گل]