دلتنگی

دیدنت گرچه شادی آمیز است

ولی از غصه نیز لبریز است

در من این حالت دوگانه زتو

التقاط بهارو پاییز است

شادی دیدنت ندیده دلم

با غم رفتنت گلاویز است

هرچه زیباتر است آمدنت

رفتنت بیشتر غم انگیز است

 

(شعر از حسین منزوی)

/ 1 نظر / 20 بازدید
الهام

دلتنگی..... خوراک مشترک دلها در قرن ماست..... شاد باشی.