ماندن....

میان ماندن و نماندن

 فاصله تنها یک حرف ساده بود

از قول من

 به باران بی امان بگو :

 دل اگر دل باشد ،

 آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد....

/ 26 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
blacklove.A.H

یک حف بود... ولی این همه فاصله بین احساس و قلبا تو همین یه حرف خلاصه می شههههههههه[ناراحت][گریه][گریه] دل دله...دلبر دلبر نیست!

مهدخت

عالی بود عزیزم فوق العاده

پرنیا

باشه میگم![قلب][قلب][قلب]

غروب ساحل

آپـــــــــم زود بیا وگرنه من میدونم با تو و این تفنگ!![عینک] ._|\____________________,,_ ../ `--||||||||----------------------] ./_==____________________| ...),---.(_(__) / ..// (\) ),----".' .//___// /`----' / ____ /

آترا

اووهههوووممم[خرخون]

kazhal

تـمــامـــ مــن پــا ـی حـضـــور ِ ســـرد ِ کـسـی سـوخـتـــه سـت کـــه بـــود و هـیـچ وقـت نـبـــود ... کـــه رفـت و هـمـیـشـــه هـسـت !! - - - کژال-روستای دلم

فیامین

باحال بود! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیا دیگه! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هیچی!فقط میخاستم بگم آپم