سخت است از بغض گلو درد می گیری

 

و همه می گویند لباس گرم بپوش....

گریهگریهگریه

دل شکسته

/ 6 نظر / 21 بازدید
سرمه

چه جمله قشنگی نوشتی. راست میگی چقدر سخته.[گریه]

mohammadtehrani

آخییییییییییییییییییی بمیرم برات[ناراحت][نگران][گریه][دلشکسته]

نفرت از عشق

هرگز اخم نكن چون ممكنه یكی با لبخند تو زنده باشه... آپم..

آفتاب آبی

دوری تعبیریست که فاصله ها از ما دارند اما از نزدیکی دلهایمان بی خبرند.. اشکمو درآوردی...یاد خودم افتادم...

نفرت از عشق

گاهی برای کشـیدنِ فـریـاد هـزاران پیکـاســو هـم کـافـی نیسـت . . .