دلتنگی هایم....

نمیـــدانستم دلتنگی دل نازکـــــــــم مـــــیکند ...

انقـــــــــدر که بــــه هر بهانه ای چــــــانه ام بلرزد !!!

نمیــــدانستم نبودنتـــــــــ کودکــــــــــم میکنـــــــــد ...

انقـــــدر که ساعت ها گوشه ای بنشیم و با همه قهـــــــــر ...

کــــــه چرا نیستی ؟؟؟


/ 27 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شایسته

سیر شده ام از بس از آدم ها زخم خورده ام! خدا خیرتان بدهد به من محبّت دروغین تعارف نکنید. من سیرم....

زهرا

نمـــــیـدانــــی، چه دردی دارد ! وقـــتـی .. حــــالـم .. در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!

بهار

آسمان نیستم که هر پرنده سهمی از من باشد من آن پرنده ام که سهم آسمانش را از چشمان “ تو ” میخواهد . . .

...

ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻦ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ , ﺷﺐ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﯼ ﻫﻢ ,ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺖ ! ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻧﺶ ! ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ , ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻨﺪ, ﺑﺒﻮﺳﺪﺕ , ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﺪ .. ﺑﮕﻮﯾﺪ : ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻋﺮﻭﺳﮑﻢ, ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻧﻔﺴﻢ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎﺭﺗﻢ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾـــــــــــــــﻢ ! ﻭ ﺍﯾﻦ ، ﯾﻌﻨﯽ ,ﺯﻧﺪﮔـــــــــﯽ...... ﺧﻮﺩِ ﺯﻧﺪﮔﯽ

یه دختر تنها

چشمانم را دوست دارم، چرا که بارها دیده اند و نادیده گرفته اند! وبت خیلی زیباس. با تبادل لینک موافقی عزیزم؟