غریبه ای در جزیره ی سرگردانی

یا تو

 
....
نویسنده : آزاده - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
نویسنده : آزاده - ساعت ۸:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
سلام
نویسنده : آزاده - ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خواب....
نویسنده : آزاده - ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٤
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
 
نویسنده : آزاده - ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٤
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
دوست ....
نویسنده : آزاده - ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٦
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
ماه من....
نویسنده : آزاده - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٧
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
شعر از حسین منزوی....
نویسنده : آزاده - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
دل تنگ فاطمه....
نویسنده : آزاده - ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٧
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
....
نویسنده : آزاده - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
سوم....
نویسنده : آزاده - ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱۳
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
روزای تلخ....
نویسنده : آزاده - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
← صفحه بعد